EurexEurex

Gold & silver

Gold

 • 1 gram Gold Bar

  1 gram Gold Bar

  61.42 €
 • 2 gram Gold Bar

  2 gram Gold Bar

  118.89 €
 • 5 gram Gold Bar

  5 gram Gold Bar

  267.27 €
 • 10 gram Gold Bar

  10 gram Gold Bar

  519.04 €
 • 20 gram Gold Bar

  20 gram Gold Bar

  1019.04 €
 • 1 oz Gold Bar

  1 oz Gold Bar

  1567.43 €
 • 50 gram Gold Bar

  50 gram Gold Bar

  2512.67 €
 • 100 gram Gold Bar

  100 gram Gold Bar

  5005.4 €
 • 1 gram Gold Bar in Gift Package

  1 gram Gold Bar in Gift Package

  66.42 €
 • 2 gram Gold Bar in Gift Package

  2 gram Gold Bar in Gift Package

  123.89 €
 • 5 gram Gold Bar in Gift Package

  5 gram Gold Bar in Gift Package

  272.27 €
 • 10 gram Gold Bar in Gift Package

  10 gram Gold Bar in Gift Package

  524.04 €
 • 20 gram Gold Bar in Gift Package

  20 gram Gold Bar in Gift Package

  1024.04 €
 • 1 oz Gold Bar in Gift Package

  1 oz Gold Bar in Gift Package

  1572.43 €
 • 50 gram Gold Bar in Gift Package

  50 gram Gold Bar in Gift Package

  2517.67 €
 • 100 gram Gold Bar in Gift Package

  100 gram Gold Bar in Gift Package

  5010.4 €
 • 1/10 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1/10 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  189.76 €
 • 1/4 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1/4 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  436.8 €
 • 1/2 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1/2 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  828.64 €
 • 1 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1612.43 €
 • 1/10 oz Gold Coin (Our Choice)

  1/10 oz Gold Coin (Our Choice)

  184.76 €
 • 1/4 oz Gold Coin (Our Choice)

  1/4 oz Gold Coin (Our Choice)

  431.8 €
 • 1/2 oz Gold Coin (Our Choice)

  1/2 oz Gold Coin (Our Choice)

  823.64 €
 • 1 oz Gold Coin (Our Choice)

  1 oz Gold Coin (Our Choice)

  1607.43 €
 • 1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin in Gift Package

  1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin in Gift Package

  35.5 €
 • 1 oz Australian Silver Ox Lunar Coin (2021) in Gift Package

  1 oz Australian Silver Ox Lunar Coin (2021) in Gift Package

  41 €
 • 1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin

  1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin

  29.5 €
 • 1 oz Australian Silver Ox Lunar Coin (2021)

  1 oz Australian Silver Ox Lunar Coin (2021)

  36 €